Xo-so-wap-logo-xo-so-wap

XSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay - SXHCM

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 22/05/2017)

G8 41
G7 347
G6 1822 2884 7776
G5 7599
G4 31445 24101 15693
33140 60435 28833 83338
G3 45198 87490
G2 58575
G1 32829
ĐB 226390
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 1
1  
2 2 9
3 3 5 8
4 0 1 5 7
5  
6  
7 5 6
8 4
9 0 0 3 8 9

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 20/05/2017)

G8 56
G7 456
G6 7892 7477 9701
G5 6711
G4 17109 51749 78659
82515 78775 50391 59553
G3 28501 16586
G2 65635
G1 10058
ĐB 866168
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 1
1  
2 2 9
3 3 5 8
4 0 1 5 7
5  
6  
7 5 6
8 4
9 0 0 3 8 9

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 15/05/2017)

G8 59
G7 324
G6 1488 2429 4035
G5 1176
G4 43213 79465 57604
53614 17426 39865 30875
G3 05383 10678
G2 20081
G1 64921
ĐB 841736
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 1
1  
2 2 9
3 3 5 8
4 0 1 5 7
5  
6  
7 5 6
8 4
9 0 0 3 8 9

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 13/05/2017)

G8 13
G7 307
G6 6220 1931 0711
G5 7674
G4 64088 64823 94557
70684 87101 02248 75900
G3 81034 10120
G2 66143
G1 98790
ĐB 617479
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 1
1  
2 2 9
3 3 5 8
4 0 1 5 7
5  
6  
7 5 6
8 4
9 0 0 3 8 9

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 08/05/2017)

G8 19
G7 415
G6 0246 6609 6184
G5 2769
G4 82883 84439 92824
83944 59696 36032 00325
G3 44776 45289
G2 82988
G1 51639
ĐB 828894
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 1
1  
2 2 9
3 3 5 8
4 0 1 5 7
5  
6  
7 5 6
8 4
9 0 0 3 8 9

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 06/05/2017)

G8 20
G7 357
G6 4121 2303 7072
G5 2875
G4 38027 40635 07333
54402 69601 95786 97762
G3 54561 28415
G2 37930
G1 57376
ĐB 275651
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 1
1  
2 2 9
3 3 5 8
4 0 1 5 7
5  
6  
7 5 6
8 4
9 0 0 3 8 9

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 01/05/2017)

G8 81
G7 523
G6 7228 9743 3823
G5 6114
G4 56116 95537 54565
87194 44417 06074 60697
G3 56700 76006
G2 35773
G1 42805
ĐB 880368
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 1
1  
2 2 9
3 3 5 8
4 0 1 5 7
5  
6  
7 5 6
8 4
9 0 0 3 8 9

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 29/04/2017)

G8 32
G7 067
G6 4541 3072 6381
G5 3164
G4 48149 31208 29904
12457 32914 61843 42074
G3 02199 40762
G2 12996
G1 34121
ĐB 003506
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 1
1  
2 2 9
3 3 5 8
4 0 1 5 7
5  
6  
7 5 6
8 4
9 0 0 3 8 9
LỊCH MỞ THƯỞNG
Copyright © ketquamienbac.com All rights reserved.
Chuyên trang Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền nhanh nhất, chính xác nhất.