Xo-so-wap-logo-xo-so-wap

XSHCM - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay - SXHCM

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 16/10/2017)

G8 97
G7 200
G6 8618 1046 1412
G5 8545
G4 31103 29741 79753
85065 09792 85111 49355
G3 25837 57530
G2 41732
G1 92986
ĐB 100897
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 0 3
1 1 2 8
2  
3 0 2 7
4 1 5 6
5 3 5
6 5
7  
8 6
9 2 7 7

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 14/10/2017)

G8 20
G7 414
G6 4457 7015 0892
G5 5912
G4 49464 44159 15435
83114 77303 42587 41194
G3 16317 88272
G2 46525
G1 83748
ĐB 707718
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 0 3
1 1 2 8
2  
3 0 2 7
4 1 5 6
5 3 5
6 5
7  
8 6
9 2 7 7

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 09/10/2017)

G8 11
G7 154
G6 7482 7315 9760
G5 2774
G4 08893 15485 08588
57813 04101 98669 21703
G3 16725 26681
G2 34995
G1 70922
ĐB 167364
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 0 3
1 1 2 8
2  
3 0 2 7
4 1 5 6
5 3 5
6 5
7  
8 6
9 2 7 7

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 07/10/2017)

G8 15
G7 278
G6 5168 4165 3437
G5 5747
G4 16385 37942 31966
40028 60697 52695 16446
G3 73693 84063
G2 10802
G1 77719
ĐB 454445
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 0 3
1 1 2 8
2  
3 0 2 7
4 1 5 6
5 3 5
6 5
7  
8 6
9 2 7 7

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 02/10/2017)

G8 56
G7 390
G6 1559 0158 0642
G5 9569
G4 46304 57985 49998
15237 00226 53512 01040
G3 83360 75630
G2 95496
G1 90296
ĐB 530320
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 0 3
1 1 2 8
2  
3 0 2 7
4 1 5 6
5 3 5
6 5
7  
8 6
9 2 7 7

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 30/09/2017)

G8 20
G7 609
G6 4074 1941 6962
G5 4465
G4 42435 77489 35204
27636 24576 33394 76465
G3 77962 70828
G2 95274
G1 68117
ĐB 906163
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 0 3
1 1 2 8
2  
3 0 2 7
4 1 5 6
5 3 5
6 5
7  
8 6
9 2 7 7

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 25/09/2017)

G8 64
G7 764
G6 8695 2256 3893
G5 9103
G4 62906 64675 07516
33964 52557 02635 70198
G3 18611 29161
G2 05151
G1 74361
ĐB 275533
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 0 3
1 1 2 8
2  
3 0 2 7
4 1 5 6
5 3 5
6 5
7  
8 6
9 2 7 7

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh (ngày 23/09/2017)

G8 80
G7 012
G6 5684 1237 2470
G5 9133
G4 68147 29499 72039
37829 33208 37927 36732
G3 10185 92160
G2 97962
G1 70698
ĐB 624153
Lấy kết quả: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu : C3 HCM gửi 8785
Đầu Đuôi
0 0 3
1 1 2 8
2  
3 0 2 7
4 1 5 6
5 3 5
6 5
7  
8 6
9 2 7 7
LỊCH MỞ THƯỞNG
Copyright © ketquamienbac.com All rights reserved.
Chuyên trang Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền nhanh nhất, chính xác nhất.